Effekter av klimaendringer på økosystemer og biologisk mangfold

Denne rapporten sammenstiller en del studier av klimaeffekter i Norge, samt trekker noen konklusjoner angående forventede endringer i fremtiden. I alle naturtypene forventes det forandringer.Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 2-2006
Språk:
NB

Publisert:
28.04.2006 00:00:00
Omfang:
62 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 82-7072-674-5
            (pdf): 82-7072-675-3
ISSN (trykt): 0804-1504
            (pdf): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori