Bestandssstatus for laks i Norge 2002

Fangsten av laks i Norge avtok i 2002 sammenliknet med 2001, men var fremdeles høyere enn på siste halvdel av 1990-årene. Fangst per innsatsenhet (CPUE) viste liten forandring, eller minket noe i 2002 for mellom- og storlaks, men avtok klart for smålaks.Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 2-2003
Språk:
NB

Publisert:
31.10.2003 00:00:00
Omfang:
56 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 82-7072-553-6
            (pdf): 635465465465
ISSN (trykt): 0804-1504
            (pdf): 987987987


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker