Innstilling om flertallsvedtak og andeler etter §25 i Lov om laksefisk og innlandsfisk

En arbeidsgruppe oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har gjennomgått bestemmelsen i lov om laksefisk og innlandsfisk §25 med formål å tolke og utdype de viktigste begrepene. Arbeidsgruppen har også utarbeidet forslag til metode ved andeler i fisket, samt foreslått endringer i forskrift om gjennomføring av flertallsvedtak.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 3-1999
Språk:
NB

Publisert:
31.05.1999 00:00:00
Omfang:
47 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-323-1
ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori