Veileder til forskrifter om utvalgte naturtyper

Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp ved forvaltning og håndheving av reglene om utvalgte naturtyper ved myndighetsbeslutninger som berører forekomster av utvalgte naturtyper etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og andre lover.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 31-2011
Språk:
NB

Publisert:
30.11.2011 00:00:00
Omfang:
39 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-982-1
ISBN (PDF): 978-82-7072-981-4
ISSN (Trykt): 0802-8370
ISSN (PDF): 1891-6678


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema