Prioriterte miljøgifter i norsk ferskvannsfisk 2013-2016

Rapporten inneholder undersøkelser av miljøgiftkonsentrasjoner i Norsk ferskvannsfisk samlet inn fra ulike vann i perioden 2013 til 2016. Nivåene av de ulike miljøgiftkonsentrasjonene er sammenliknet med miljøkvalitetsstandarder fra vannforskriften.

This report contains data for environmental contaminants in Norwegian fresh water fish collected from variuos regions during 2013-216. The levels of the environmental contaminants are compared to EU Environmental Quality Standards.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1075
Språk:
NB

Publisert:
11.09.2018 00:00:00
Forfatter:
NMBU
Omfang:
70 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori

Relaterte lenker