Årsrapport for Miljødirektoratet 2017

Miljødirektoratets  årsrapport for 2017 viser spennet i det vi jobber med. Den 80 sider lange årsrapporten inkluderer leders beretning, introduksjon til virksomheten, årsregnskapet, omtale av oppnådde resultater og ressursbruk i 2017 og vurdering av framtidsutsikter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1032
Språk:
NB

Publisert:
02.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
80 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf