ØKOKYST – delprogram Norskehavet Nord (II) Årsrapport 2017

ØKOKYST – Delprogram Norskehavet Nord (II) omfatter stasjoner i Skjerstadfjorden og Saltdalsfjorden. I 2017 ble det undersøkt fire hardbunnstasjoner (makroalger), to hydrografistasjoner (klorofyll a og støtteparametere) og to bløtbunnstasjoner.

Den samlede tilstanden for de to vannforekomstene ble satt til "Moderat". Det foreligger ikke tidligere data fra noen av stasjonene i delprogrammet, så den foreløpige klassifiseringen har ikke et tilstrekkelig datagrunnlag i henhold til veileder.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1013
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
Akvaplan-NIVA
Omfang:
69 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker