Metodikk for tiltaksanalyser

I dette notatet presenteres et metodisk rammeverk for arbeid med tiltaksanalyser på klimaområdet. Formålet med tiltaksanalyser på klimaområdet er å gi en systematisk vurdering av mulige tiltak som kan redusere klimagassutslippene i Norge og hva det kan koste.

For å kunne sammenligne tiltak som utarbeides av ulike miljøer/personer, så er det helt nødvendig å bruke samme type forutsetninger og metodikk. I dette notatet gis det derfor konkrete anbefalinger for forutsetninger som analyseperiode, hvilken referansebane for utslipp som bør brukes, energipriser, verdsettingsfaktorer og metodikk for beregning av tiltakskostnad. Anbefalingene tar utgangspunkt i den generelle veiledningen i samfunnsøkonomiske analyser og Miljødirektoratets erfaringer fra det tidligere arbeidet med slike analyser.


Type:
Veileder
Nummer:
M-1084
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
42 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema