Utfasing av uttak og bruk av torv

Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om konsekvenser av utfasing av uttak og bruk av torv.

Det er gitt en gjennomgang av dagens uttak og bruk av torv og tilgjengelige erstatningsprodukter, inkludert miljøkonsekvensene av materialene som inngår i disse. Konsekvensene av en utfasing er vurdert for naturmangfold og andre miljøverdier, klima, næring og forbrukere.


Type:
Rapport
Nummer:
M-951
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
54 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema