Study on environmental and health effects of HFO refrigerants

The Norwegian Environment Agency commissioned a report that compiles knowledge on health and environmental effects related to an increasing use of HFO refrigerants.
The report, prepared by Risk and Policy Analysts, maps the expected future use of HFOs substances as refrigerants worldwide and how subsequent emissions and degradation products would affect the environment globally.

Miljødirektoratet har fått laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om helse- og miljøeffektene av neste generasjon HFK-gasser, såkalte hydrofluorolefiner (HFOer). Rapporten har kartlagt bruk av HFOer i framtiden og hvordan utslippene og nedbrytningsproduktene fra denne bruken vil kunne påvirke miljøet globalt.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-917
Språk:
EN

Publisert:
30.01.2018 00:00:00
Opphav:
Risk and Policy Analysts
Omfang:
349 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema