Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak

Fremmede skadelige karplanter utgjør et nasjonalt problem. For å fjerne eller begrense spredningen av disse artene, er kunnskap om hvilke tiltak som er effektive avgjørende.

Denne rapporten har sammenfattet bekjempelses- og spredningshindrende tiltak for 19 planteslekter. Innen alle disse slektene er det arter som er på norsk svarteliste og som utgjør en trussel mot stedegent biologisk mangfold. Innhenting av erfaring er gjort via intervjuer med organisasjoner som har erfaring med bekjempelse av fremmede skadelige arter. I tillegg ble 44 kommuner invitert til å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke arter/slekter det jobbes mest med i Norge.


Type:
Rapport
Nummer:
M-906
Språk:
NB

Publisert:
25.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
92 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema