Fremmede arter i Arktis

Fremmede arter er en av truslene mot biologisk mangfold globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart. Fremmede arter er arter som har kommet til et område der de naturlig ikke hører hjemme grunnet menneskelig aktivitet.

I denne rapporten går vi først gjennom status for kartlegging og overvåking av arter i Arktis i de fire hovedøkosystemene terrestrisk, ferskvann, marint og kyst. Mye av denne kartleggingen samles i MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen), og vi henviser til dette arbeidet for en mer detaljert oversikt.


Type:
Rapport
Nummer:
M-928
Språk:
NB

Publisert:
10.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema