Klimagasstatistikk for kommuner

Dette notatet dokumenterer metoder og datakilder som er benyttet i klimagasstatistikk for kommuner som ble publisert i april 2018. Klimagasstatistikken er under utvikling og vil bli forbedret i flere omganger.

Fram til 2012 publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over klimagassutslipp i norske kommuner. Denne statistikken ble brukt i kommunenes klimaarbeid, blant annet til å lage klima- og energiplaner. SSB valgte å avvikle statistikken av kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk deretter i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall. Prosjektet er treårig, og gjennomføres i samarbeid med KS – kommunesektorens organisasjon. SSB er en viktig dataleverandør og gjennomfører utslippsberegningene for en del av utslippskildene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-989
Språk:
NB

Publisert:
06.04.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
55 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker