Analyse av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra innenriks skipstrafikk

DNV GL har utviklet en modell som beregner utslippsreduksjoner og kostnader knyttet til tiltak på skipene i flåten mot 2030.

Tiltakene som analyseres utgjør en samlet tiltakspakke, der overlapp mellom tiltak i pakken er hensyntatt, og ingen gjensidig utelukkende tiltak er anvendt. I analysen kartlegger vi både de samfunnsøkonomiske og de bedriftsøkonomiske kostnadene ved tiltakspakken.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1027
Språk:
NB

Opphav:
DNV GL
Omfang:
56 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema