Analyse av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra innenriks skipstrafikk

Analyse av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra innenriks skipstrafikk

DNV GL har utviklet en modell som beregner utslippsreduksjoner og kostnader knyttet til tiltak på skipene i flåten mot 2030.

Tiltakene som analyseres utgjør en samlet tiltakspakke, der overlapp mellom tiltak i pakken er hensyntatt, og ingen gjensidig utelukkende tiltak er anvendt. I analysen kartlegger vi både de samfunnsøkonomiske og de bedriftsøkonomiske kostnadene ved tiltakspakken.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1027
Språk:
NB

Opphav:
DNV GL
Omfang:
56 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema