Leker som avgir lyd

Alt leketøy som er ment å avgi lyd, skal konstrueres slik at bruken ikke kan medføre hørselsskade for barn. 

Kravene til lydnivå er nedfelt i forskrift om sikkerhet ved leketøy og spesifikke krav er gitt i standarden «Sikkerhet ved leketøy. Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper» (NS-EN 71-1:2013).


Type:
Faktaark
Nummer:
M-507
Språk:
NB

Publisert:
04.03.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema