Tilsyn- og miljødataavdelingen (TAL)

Tilsyn og miljødataavdelingen fører tilsyn med kjemikalier og innhold av farlige stoffer i produkter, og med landbasert industri og offshore virksomhet på norsk sokkel.

Avdelingen har ansvar for styring og tilrettelegging av fylkesmannens arbeid på miljøområdet. Avdelingen har fagansvar for regulering og oppfølging av industribransjene som er delegert til fylkesmannen, herunder fiskeoppdrett og kommunalt avløp og overvannshåndtering. Her jobber vi med regelverksutvikling, veiledning og klagesaksbehandling. Avdelingen gir råd til Klima- og miljødepartementet og veileder fylkesmannen om miljøhensyn i arealplanlegging.

Avdelingen er ansvarlig for koordinering og samordning av Miljødirektoratets arbeid med miljødata, og vi leder arbeidet med Miljøstatus i Norge som er forvaltningens nettsted om miljøets tilstand og utvikling.

Agnès Moquet-Stenback

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4796621489
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Alexander Kristiansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740481460
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Anna-Sara Magnusson

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799875087
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Anne Kathrine Arnesen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793498028
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Anne-Gry Jørgensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799763420
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Bent Bolstad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4794874308
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Bjørn Bjørnstad

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4799440335
Seksjon: Tilsyn- og miljødataavdelingen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Brian Wennberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748084541
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Britt Endre

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799460618
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Cathrine Skjærgård

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795898306
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Cecilie Kristiansen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793257185
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Christian Iversen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746430479
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Einar Knutsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792293345
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Elisabeth Møyland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795084010
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ellen Arneberg

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4793267128
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Glenn Nilsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798486759
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Grete Elverum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793036740
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Gro Hagen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792899760
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Hanne Hegseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799587855
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Helle Marie Fagerli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747010397
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Henning Gøhtesen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790506696
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Hilde Hartviksen Hegerholm

Tittel: avdelingskoordinator
Telefon: +4797690419
Seksjon: Tilsyn- og miljødataavdelingen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Hilde Skarra

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797044240
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ida Gedde Håverstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793845950
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Inger Marie Haaland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799787929
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingrid Aarre Daae

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793024582
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingrid Håøy Nygård

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4795180591
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingunn Limstrand

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791577096
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingunn Lindeman

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790997812
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingvild Kvien

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793234742
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Johan Danielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792850417
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

John Haugen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740240118
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Jone Rivrud Rygg

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747646289
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Jorun Holme

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797109610
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kaisa Maria Solløs Gjertsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792228225
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kari Løkken

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793265334
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Katarina Enevoldsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746427363
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kjetil Pettersson

Tittel: sjefsingeniør
Telefon: +4792605767
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kristin Bodsberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795825979
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Lars Christensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741562501
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Leni Lødøen Grebstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747808369
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Lise Kristin Svenning Jensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797098468
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Loella Bakka

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797091296
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Magny Eggestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741278855
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mari Bjørhei

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747603704
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mari Lise Sjong

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747024543
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mathieu Veulemans

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4748057510
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mehdi Khakpour

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4745074196
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Oddvar Njåstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4795022827
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Jakob Birkenes

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746908760
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Stian Bockelie

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747018439
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Torbjørn Nyvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799167841
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Per Antonsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799440391
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Pål Theodorsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748221492
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ragnvald Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792421540
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rita Vigdis Hansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746623763
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rune Aasheim

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793289782
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rune Andersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790085145
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Sigrun Øen

Tittel: konsulent
Telefon: +4792600816
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Silje-Karine Reisz

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797065051
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Siv Helen Melby

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4740243848
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Steinulf Hoel

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791582878
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Stian Bergeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4794278070
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Terje Krogh

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795225761
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Terje Sundberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747026926
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Thor Jostein Dahlstrøm

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4795792366
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Tone Line Fossnes

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792831569
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Toril Grønningsæter

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741662037
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Trond Simensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741509167
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Trude Norevik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740765833
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Viveke Margrethe Sahlgaard

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792651154
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Wenche Rubi Sørvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795811906
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Øystein Ålbu

Tittel: overingeniør
Telefon: +4798854212
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen