Organisasjonsavdelingen (OAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets ulike administrative funksjoner innen IKT, HR, økonomi, dokumentforvaltning, husforvaltning og overordnede styringssystemer.

Organisasjonsavdelingen har et faglig ansvar innenfor de administrative funksjonene for å utvikle policyer, gjennomføre ulike utviklingsprosjekter og være en faglig rådgiver overfor direktoratets ledere og ansatte. Avdelingen forvalter også iverksetting og oppfølging av lov og regelverk innen de samme ansvarsområdene. I tillegg utfører avdelingen løpende drift og tjenesteyting innenfor alle administrative funksjoner.

Ann Eline Solheim Snipsøyr

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793020202
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne Gøril Aas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790921780
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne Sundfær

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4748032896
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne Therese Tuft Lie

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790922180
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne-Grethe Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793455040
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ann-Heidi Furberg

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4799024115
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aslaug Skaar

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746458143
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Astrid Heggen

Tittel: konsulent
Telefon: +4746634323
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aud Lien

Tittel: konsulent
Telefon: +4745274306
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Jordanson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791346534
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Salamonsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4791138888
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bjørn Harald Rudi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795145547
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bjørn Hasselberg

Tittel: innleid konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bjørn-Ole Johansen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798202851
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Brit-Elin Melkvik

Tittel: sentralbordpersonale tilkallingsvikar
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Camilla Kittilsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4796626678
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Camilla Stenberg Kløv

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795088988
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Christian Haugland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746541694
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Clas Robert Olsson

Tittel: senioringeniør, DBA/teknisk applikasjonsforvalter
Telefon: +4790106146
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Connie Hage Størseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792440403
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Eirill Aastorp Tangen

Tittel: vikar - resepsjon/sentrabord
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Eivind Garshol

Tittel: Innleid konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ellen Nielsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791793149
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Bredal Pryhn

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4741427540
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Nilsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795216513
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Finn Jostein Gjelten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790658685
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Florentina Misimi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745846035
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Franciska Sandanger

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790013896
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Frank Østnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745492107
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Freddy Jensen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745863027
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Fredrik Ivarsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790923199
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Grethe S. Solberg Mossige

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741648873
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Gun Bente Johansen

Tittel: organisasjonsdirektør
Telefon: +4790890508
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Gunn Hilde Garte

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747751389
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Enodd Hope

Tittel: økonomisjef
Telefon: +4794161609
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Løkken

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747096552
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hanne Solfrid Karlsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4797015310
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hassan Damal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795016509
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Heidi Hesselberg Rendal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741449929
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ida Finseth

Tittel: sentralbordpersonale
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ifzal Waheed Bhatti

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4745781881
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingeborg Rebbestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791367453
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Inger Skjervø

Tittel: sentralbordpersonale tilkallingsvikar
Telefon: +47
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Granås Hepsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795215772
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Krohn-Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798807145
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jan Magne Foss

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795923581
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Janne Carina Strand

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jon Andreas Baalsrud

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jon Magne Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740454303
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jonas Østlyng

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791593458
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jorunn Opland

Tittel: sentralbordpersonale
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Skaar

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795787097
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Solem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790185174
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kai Are Fossland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799014990
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kari Nyquist-Andersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790102147
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristian Røste

Tittel: konsulent
Telefon: +4748036213
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristin Herring Orby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799791468
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Linda Helliksen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4790726037
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Linda Jacobsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790908070
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Line Wiger Brattøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793255221
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lisbeth Magnussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790074878
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liss-Mari Kvæl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795948310
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liv Krokstad Birkeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797121043
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Manuela Ramin-Osmundsen

Tittel: HR-sjef
Telefon: +4790686030
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marcus Frang Høyum

Tittel: konsulent
Telefon: +4790279390
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mari Anne Bakkmyr

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792086956
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marianne Groot

Tittel: renholder
Telefon: +4746503198
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marina Licknes

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Aas

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4792814147
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Knoph Rosvoll

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791680932
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Martin Svedal Bergquist

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799459523
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mette Rist Hauge

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741603633
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Minh Nguyet Nguyen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746743134
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mirja Liisa Puurtinen

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4799785707
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mona Berge

Tittel: konsulent
Telefon: +4745261651
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Morten Mørch

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791672501
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Nikolai Pedersen

Tittel: overingeniør
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Odd Arild Vik

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799799583
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Olav Bjørnås

Tittel: konsulent
Telefon: +4795261406
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ole Stidal

Tittel: konsulent
Telefon: +4790865618
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Oskar Røberg

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748057239
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Philippe Beal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745834591
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Pooya Poornikdast

Tittel: prosjektleder
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rajeetharan Thirudselvam

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748048106
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rita Rønning

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797042250
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rita Therese Vaslag

Tittel: sentralbordpersonale
Telefon: +47
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rune Salomonsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791897642
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Solrunn Bentzen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792248010
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Stine Jeanette Buskerud

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792638282
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Svein Haagensen

Tittel: konsulent
Telefon: +4795281217
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Terje Hågenstad

Tittel: overingeniør
Telefon: +4799515041
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Tone Indahl Lyse

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4794847922
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Torstein Finnesand

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741278803
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trine Bakken Watne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795774631
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trude Syversen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745031398
Seksjon: Digitaliseringsseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Victoria Sandvik

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748044174
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Viljar Severin Asphaug Stabell

Tittel: lærling
Telefon: +4748299761
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Yvonne Roualet Thoresen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798635720
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Øyvind Gregersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745258656
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Åsne Meland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793251153
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen