Arts- og vannavdelingen (AAL)

Avdelingen har ansvaret for forvaltningen av arter etter viltloven og lakse- og innlandsfiskloven, samt behandling av saker i henhold til genteknologiloven.

Direktoratets arbeid med trua arter, fremmede arter, tiltak i regulerte vassdrag og oppfølging av vanndirektivet er lagt til avdelingen. Koordineringsansvaret for forskning og miljøovervåkning hører også til denne avdelingen.

Aina Nedal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792415838
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anders Braa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790778668
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anders Iversen

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4792045758
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anne Kristin Jøranlid

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797542352
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anne Sundbye

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795835958
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anniken Gjertsen Skonhoft

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797152451
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Arild Robert Espelien

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741512396
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Arne Sivertsen

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4740476606
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Astrid Berge

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741400082
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Atle Kambestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790980730
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Bjarte Rambjør Heide

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4740454374
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Brit Veie-Rosvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793011700
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Bård Nordbø

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799166289
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Dag Rosland

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747031605
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Eirin Bjørkvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799004482
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Eivind Farmen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793202246
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Else Løbersli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790888330
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Erik Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792089834
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Erlend Kjeldsberg Hovland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792249819
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Esten Ødegaard

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4791143325
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Eyvor Kristin Aas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797516976
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Frode Dyngeland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4773794566
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gudrun Syrstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791173999
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gunn Lise Haugestøl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gunnar Carl Skotte

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741127637
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Guro Sylling

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791399746
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Hege Sangolt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793066182
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Heidi Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741629333
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Heidi Kvamme Antonsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4799418435
Seksjon: Arts- og vannavdelingen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Heidrun Ullerud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795031447
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Helga Gunnarsdottir

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795992349
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Helge Axel Dyrendal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741593399
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Helge Tjøstheim

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745246454
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ingrid Regina Reinkind

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790957980
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ingvild Riisberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791145357
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jan Paul Bolstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795060608
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Janne Braseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741570376
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Janne Øvrebø Bohnhorst

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793262722
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jarl Koksvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790072497
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jarle Steinkjer

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4793454195
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jenny Hanssen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793818758
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jo Anders Auran

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798802988
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jo Halvard Halleraker

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792045281
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jon Lasse Bratli

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790823920
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jørund Braa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795965349
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Karen Fjøsne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740881641
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Karen Lone

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790939048
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kine Rautio Øverland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790239027
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kjersti Solvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748132866
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kjetil Lønborg Jensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792061556
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Knut Morten Vangen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790592214
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Line Fjellvær

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797566362
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Linn Bryhn Jacobsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799248968
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Lise Rognes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748161944
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Lise Sørensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791345905
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Liv-Stephanie Bantle

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797425575
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Magnus Irgens

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741689462
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Malene Vågen Dimmen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791582844
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Maria Pettersvik Arvnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790623689
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Marianne Kvaal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741547314
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Marianne Reitaas

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797622531
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Martine Bjørnhaug

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792630010
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Morten Ekker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790107453
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Målfrid Bølestrand

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4798047463
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Nils Kristian Grønvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748161951
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Odd Kristian Selboe

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790697077
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ole Einar Butli Hårstad

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797956094
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ole Roar Davidsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795927796
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Per Johan Salberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799353696
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Pernille Lund Hoel

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740238940
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Pål Inge Synsfjell

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746743585
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Raoul Bierach

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792243418
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Reidar Hindrum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790064497
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roar A. Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793202923
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roy Langåker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792406559
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Rune Pettersen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4741683840
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sara Zambon

Tittel: Rådgiver
Telefon: +4798407453
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Silje Veie Veiseth

Tittel: vikar
Telefon: +4792296994
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Siv Grethe Aarnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790278149
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Snorre Stener

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741936110
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Steinar Sandøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792042714
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Stig Johansson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790289503
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sturla Brørs

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748173531
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sunniva Margrethe Due Aagaard

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746508723
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Susanne Hanssen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790742738
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Svein Grotli Skogen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793262482
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Terje Bø

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4746542367
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Tomas Holmern

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746470436
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Trond Haukebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797524064
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Vemund Jaren

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790102369
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Veronica Sahlén

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746509402
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Yngve Svarte

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4791799607
Seksjon: Arts- og vannavdelingen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Øystein Størkersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793063971
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Øystein Tennfjord

Tittel: rådgiver
Telefon: +4794840297
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Øyvind Walsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790955027
Seksjon: Arts- og vannavdelingen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen