Ledelsen

Miljødirektoratet ledes av miljødirektør Ellen Hambro. De åtte fagavdelingene og kommunikasjonsenheten ledes av avdelingsdirektører.

miljødirektør Ellen Hambro
telefon: 981 76 000, e-post: ellen.hambro@miljodir.no

avdelingsdirektør Yngve Sigurd Svarte, arts- og vannavdelingen
telefon: 917 99 607, e-post: yngve.svarte@miljodir.no

avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industri- og havavdelingen
telefon: 415 45 228, e-post: signe.namdal@miljodir.no

avdelingsdirektør Audun Rosland, klimaavdelingen
telefon: 957 02 184, e-post: audun.rosland@miljodir.no

avdelingsdirektør Marit Kjeldby, miljøgiftavdelingen
telefon: 971 71 957, e-post: marit.kjeldby@miljodir.no

avdelingsdirektør Ivar Myklebust, naturavdelingen
telefon: 951 33 131, e-post: ivar.myklebust@miljodir.no

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad, tilsyns- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335, e-post: bjorn.bjornstad@miljodir.no

avdelingsdirektør Morten Kjørstad, Statens naturoppsyn (SNO)
telefon: 977 30 830, e-post: morten.kjorstad@miljodir.no

avdelingsdirektør Gun Bente Johansen, organisasjonsavdelingen
telefon: 908 90 508, e-post: gun.bente.johansen@miljodir.no

kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad , kommunikasjonsavdelingen
telefon: 479 73 546, e-post: kjetil.hillestad@miljodir.no