Ledelsen

Miljødirektoratet ledes av miljødirektør Ellen Hambro. De åtte fagavdelingene og kommunikasjonsenheten ledes av avdelingsdirektører.

Miljødirektør Ellen Hambro
telefon: 981 76 000, e-post: ellen.hambro@miljodir.no

Avdelingsdirektør Yngve Sigurd Svarte, arts- og vannavdelingen
telefon: 917 99 607, e-post: yngve.svarte@miljodir.no

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industri- og havavdelingen
telefon: 415 45 228, e-post: signe.namdal@miljodir.no

Avdelingsdirektør Audun Rosland, klimaavdelingen
telefon: 957 02 184, e-post: audun.rosland@miljodir.no

Avdelingsdirektør Marit Kjeldby, miljøgiftavdelingen
telefon: 971 71 957, e-post: marit.kjeldby@miljodir.no

Avdelingsdirektør Ivar Myklebust, naturavdelingen
telefon: 951 33 131, e-post: ivar.myklebust@miljodir.no

Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad, tilsyns- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335, e-post: bjorn.bjornstad@miljodir.no

Direktør Pål Prestrud, Statens naturoppsyn (SNO)
telefon: 970 71 509, e-post: pal.prestrud@miljodir.no

Avdelingsdirektør Gun Bente Johansen, organisasjonsavdelingen
telefon: 908 90 508, e-post: gun.bente.johansen@miljodir.no

Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland, kommunikasjonsenheten
telefon: 993 96 025, e-post: tore.hoyland@miljodir.no