Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Nyheter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram til sammenslåingen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Miljødirektoratet 1. juli 2013.

Europeisk rapport om klimatilpassing

Klimaendringene kan gjøre at europeiske vinprodusenter må endre druetyper eller flytte produksjonen til andre områder. Det er bare et eksempel på hvordan Europas økonomi og... 29.04.13

Lettere å finne ut av kjemikalieregelverk

Vanlige produkter som leker, mobiltelefoner og vaskemidler, kan inneholde farlige stoffer. Klif har nå laget en veileder for å gjøre det lettere for importører av kjemikalier og... 29.04.13

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

Regjeringen foreslår flere tiltak for å forbedre miljøet i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. Klif ledet faggruppen med 14 etater som gjennomført en bred... 26.04.13

Vil gjøre det enklere å rydde forsøpling

Klif foreslår en lovendring som gir kommunene større mulighet for å finansiere oppryddin... 26.04.13

Årets store strandryddedag

Lørdag 27. april arrangeres Strandryddedagen for tredje år på rad i Norge. Det er viktig... 26.04.13

Enklere å finne støtte for miljøteknologiprosjekter

Den nye Miljøteknologiportalen skal gjøre det enklere for miljøteknologibedrifter å finne frem i offentlige finansieringsordninger. Nettportalen er utviklet av Innovasjon Norge ... 25.04.13

Båteiere og havner må hindre forurensning

Gammel olje, bunnstoff og batterier fra båter kan være miljøskadelig dersom det ikke... 25.04.13

Skjerper kravene til sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad gir viktig informasjon om kjemikalier, slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet. Nå innfører Norge og EU nye skjerpede krav til hva slike... 24.04.13

Vinner av navnekonkurranse ny kjemikalieveileder

Vinner av navnekonkurransen for den nye kjemikalieveilederen til Klif ble Christine Steiro. Hun var den som hadde de beste forslagene og vil få tilsendt et gavekort i bokhandel ... 22.04.13

Miljøkriminalitet sett gjennom Klifs briller

Det er viktig for Klif som forurensningsmyndighet og for miljøet, at alvorlige brudd på miljøregelverket møtes med strafferettslige reaksjoner. Men vi ser at utfallet ofte... 22.04.13