Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Nyheter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram til sammenslåingen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Miljødirektoratet 1. juli 2013.

Miljødom etter Klif-anmeldelse

I 2009 anmeldte Klif en eksportør av kasserte elektriske og elektroniske produkter for... 23.05.13

Må utrede miljøkonsekvenser ved flere utbyggingsalternativer

Klif forventer at Statoil i konsekvensutredningen for utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet (tidligere Skrugard) vurderer miljøvirkninger av alternative utbyggingslø... 21.05.13

Få med deg Miljøets dag 5. juni

På verdens miljøverndag onsdag 5. juni tar vi temperaturen på miljøets tilstand, i Norge... 21.05.13

Billige FN-kvoter lite brukt

Andre periode i EUs klimakvotesystem er avsluttet. I årene 2008-2012 har norske... 16.05.13

Forurensningsfri nasjonaldag for alle

Klifs analyser viser at mange konfettisprayer som brukes i 17. mai-feiringen inneholder... 15.05.13

Havet blir surere i Arktis

De siste 200 årene har den gjennomsnittlige surheten i havoverflaten økt med omtrent 30... 15.05.13

Husk REACH-registrering innen 31. mai 2013

Vi minner om registreringsfristen i REACH 31. mai 2013. Denne fristen omfatter alle norske virksomheter som importerer eller fremstiller/planlegger å importere eller fremstille... 14.05.13

Samarbeider med Makedonia om nasjonalt klimakvotesystem

Klif har innleidd eit samarbeid med makedonske myndigheiter om innføring av eit nasjonal... 13.05.13

Globalt forbud mot ny miljøgift

Det er nå enighet om at miljøgiften HBCD skal forbys globalt. Klif har ledet det... 08.05.13

Norge må tilpasse seg til klimaendringane

Noreg vert varmare og våtare. Klimaendringane vil få store konsekvensar for natur og samfunn, og planlegginga må ta omsyn til dette. Tysdag la regjeringa fram ei stortingsmeldin... 08.05.13