Bekymret for oljeboring utenfor Jan Mayen

Jan Mayen har tøffe klimatiske forhold og sårbar natur. Klif er bekymret for planene om oljevirksomhet utenfor øya og særlig for at beredskapen mot akutt forurensning ikke vil bli god nok.

Sårbart: Områdene der det planlegges oljevirksomhet ligger bare 30 km fra land utenfor Jan Mayen. Foto: iStockphoto

Olje- og energidepartementet har sendt forslag til program for den kommende konsekvensutredingen om oljeaktivitet utenfor Jan Mayen på høring.

Sårbar natur

Det er store fiskeressurser i havet rundt Jan Mayen, og øya er hjemsted for store hekkekolonier av sjøfugl. Ved Jan Mayen er det svært tøffe klimatiske forhold.

Den planlagte oljeaktiviteten skal skje bare tre mil utenfor Jan Mayen.
Selv et mindre oljeutslipp vil med stor sannsynlighet få betydelige konsekvenser for dyrelivet og den sårbare naturen i området. Deler av Jan Mayen er vernet.

Bedre beredskap

I dag finnes det ikke oljevernberedskap på Jan Mayen. Det vil være svært vanskelig å benytte den eksisterende norske beredskapen fra fastlandet. Den vil ikke kunne være på plass før flere døgn etter et eventuelt utslipp, på grunn av den lange avstanden. Det er viktig at ulike alternative prosjektløsninger for å håndterer beredskap mot akutt forurensning, utredes grundig i konsekvensutredningen.

Klimagassutslipp

Den lange avstanden til fastlandet begrenser også mulighetene for elektrifisering av oljeinstallasjoner utenfor Jan Mayen. Utslipp av klimagasser og miljøgifter må vurderes opp mot at dette er et uberørt område med spesiell vegetasjon. Effekter av forurensing på denne typen vegetasjon er lite kjent, skriver Klif i sin uttalelse.

Trenger mer kunnskap

Klif etterlyser mer kunnskap og utredning om bunnforhold og fiskeriressurser, overvåkning og beredskap. Det bør også utredes hva økt aktivitet i området vil bety for dagens forskningsvirksomhet på øya.

Tema