Luftforurensning i det norsk-russiske grenseområdet

Utslippene av svoveldioksid og støv med tungmetaller fra det russiske Petsjenga Nikel-verket ved norskegrensen skal reduseres med 90 prosent. Formålet er å redusere de skadelige miljøkonsekvensene i området. En ny SFT-rapport om dagens miljøsituasjon, er basert på forskning overvåkingsresultater fra norske og russiske forskere.

Rapporten er gitt ut på engelsk og lagt ut i PDF-format.

Relaterte lenker

Tema