Moskus død av lungebetennelse.

23 moskus døde av lungebetennelse

Lungebetennelse har kostet mange moskus livet på Dovre så langt i år. Per i dag er det funnet og registrert 23 døde individer, hvor dødsårsaken trolig kan knyttes til denne sykdommen.

– Det er ventet at tallet fortsatt vil stige noe. I tillegg vil det være en del dyr som ikke blir funnet, sier seniorrådgiver Erik Lund i Direktoratet for naturforvaltning.

Ingen dramatikk

Totalt er det registrert 47 døde moskus på Dovre i år. Selv om antallet kan ventes å bli en del høyere, er det lite sannsynlig at dette vil ha dramatiske konsekvenser for bestanden. Veterinærinstituttet kjenner ikke til at virus eller bakteriesykdom kan knekke en så stor bestand av dyr.

Moskusstammen på Dovre talte mer enn 350 dyr etter kalving i 2012.  Under tilsvarende utbrudd i 2006 ble en fjerdedel rammet, uten at dette fikk vesentlige konsekvenser for bestanden.

Det er heller ingenting som tilsier at de døde dyrene innebærer noen smitterisiko for åtseletere eller andre.

Disse har ansvar for moskus

Direktoratet for naturforvaltning er overordnet viltmyndighet, men den løpende forvaltningen av moskus ble i 1992 delegert til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Statens naturoppsyn har ansvaret for de praktiske oppgavene. I noen tilfeller, og etter nærmere avtale, ivaretas disse av Dovre og Lesja fjellstyrer eller Oppdal Bygdeallmenning.

Relaterte lenker