Reguleringen av laksefiske fastsatt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 for Finnmark og Nord-Troms. Dermed er reguleringene for hele landet ferdigstilt.

Miljøverndepartementet har bedt DN om å fastsette reguleringene i laksefisket for Finnmark og Nord-Troms i tråd med direktoratets innstilling av 15. mars 2012, med unntak av at fiskeuken økes fra tre til fire dager for fiske med kilenot i Porsangerfjorden i perioden 1.-15. juni.

Med dette er reguleringene av fisket i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 for hele landet i mål og kan samles i nasjonale forskrifter for fisket i henholdsvis vassdrag og sjø. Fra og med i år erstattes bestemmelsene om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag i de fylkesvise forskriftene av en sentral forskrift med felles struktur og oppbygning.

Reguleringene for strekningen fra og med Østfold til Sør-Troms ble fastsatt 29. mars 2012.

Relaterte lenker

Tema