Gepardskinn beslaglagt av norske tollmyndigheter.

– Ikke kjøp truede ferieminner

«Hele Norge» tar ferie fra i ettermiddag. Det er dårlig nytt for en rekke truede arter.

Fellesferien står for døra, og om sommeren ferierer hele seks av ti nordmenn utenfor Norges grenser, ifølge Statistisk sentralbyrå. Stadig flere drar til eksotiske reisemål verden rundt, og mange tar med seg suvenirer hjem. Det er ikke alltid uproblematisk.

– Økende turisme bidrar til den tilbakegangen som mange av artene i verden opplever. Under ferien kjøper folk rett og slett med seg truede arter eller produkter som er laget av truede arter. Ofte er det nok tankeløshet som er forklaringen, sier seniorrådgiver Øystein Størkersen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Forbudt å ta med hjem

Men handel med truede arter er ikke lov. Washington-konvensjonen, også referert til som CITES, regulerer dette. Avtalen forbyr enhver handel over landegrensene med vel 1 000 arter, som for eksempel tiger og havørn, og stiller krav i forhold til handel med mer enn 30 000 andre.

– Om du stoppes i tollen med ulovlige varer av denne typen, blir varene beslaglagt. I tillegg risikerer du et forelegg på mange tusen kroner. Det hjelper ikke å si at du ikke var klar over regelverket, for hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i det før de kjøper med seg produkter fra naturen hjem, sier seniorrådgiveren.

De fleste vestlige land har strenge bøter for overtredelser, og i alvorlige tilfeller kan det være aktuelt med fengsel. Direktoratet anbefaler derfor at reisende til og fra Norge unngår å ta med seg gjenstander som er regulert av CITES. Ved tvil må man kontakte myndighetene før eksport eller import.

Lukrativ handel

Mange steder i verden er det en lang tradisjon for å bruke naturprodukter til ulike formål. Produktene tilbys til turister på mange reisemål, men uten at de samtidig får informasjon om situasjonen for den arten som produktene er laget av.

– Handelen med truede arter er omfattende og etterspørselen er stor. Dessverre er det slik at de mest sjeldne artene ofte er de mest lukrative. Dermed bidrar handelen til den negative utviklingen for mange av de mest truede artene globalt, forklarer Størkersen.

Medisinmarked i vekst

Et raskt voksende marked er bruken av asiatiske medisiner. Disse inneholder imidlertid ofte ingredienser fra arter som tiger, moskushjort, sjøhest eller fjelltistel fra Himalaya. Så å si ingen har tillatelsene i orden når de importerer slike varer til Norge.

Slankemiddel som inneholder planten Hoodia gordonii er også svært populært og bestilles ofte via internett. Hoodia gordonii er en av artene som CITES-avtalen regulerer.

Reisende må også unngå å handle elfenbensgjenstander og leopardskinn, mens ferdig behandlede skinn av sebra (vanlig slettesebra) kan tas inn til Norge uten særskilt CITES-tillatelse.

Norske myndigheter har gitt noen lettelser i nasjonale krav. Dette gjelder spesielt for krokodilleskinnprodukter, der reisende kan ha med seg i bagasjen inntil fire gjenstander per person over 12 år. Eksempler på gjenstander er vesker, sko, belter eller lommebøker. Unntaket gjelder ikke for hele skinn, utstoppede eksemplarer eller varer du sender i posten.

DN advarer også reisende mot å ta med seg levende planter og dyr fra utlandet til Norge uten på forhånd å ha avklart dette med nasjonale myndigheter.

Relaterte lenker

Tema