26 nye skogreservater

Regjeringen opprettet 26 nye skogreservater i statsråd i dag. Med dette vedtaket er opp mot to prosent av det produktive skogarealet i Norge vernet.

De nye reservatene ligger i åtte norske fylker. De dekker et samlet areal på 68,5 kvadratkilometer, eller et areal på størrelse med hele Stavanger kommune. 36 kvadratkilometer er produktiv skog.

Mer enn halvparten av områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. De 14 områdene dette gjelder utgjør størstedelen av de nye vernede arealene.

12 områder inngår i arbeidet med vern av skog på Opplysningsvesenets fond sin grunn (prestegårdsskoger). Fire av dem er utvidelser av eksisterende verneområder.

Pressemelding fra Miljøverndepartementet

Forskrifter (Miljøverndepartementets nettsider)

Kongelig resolusjon (Miljøverndepartementets nettsider)

Faktaark om de nye skogreservatene 

Kart over skogreservatene (pdf-filer):

1. Asgjerdstigfjell naturreservat, Drangedal kommune (Telemark)

2. Mørkvassjuvet naturreservat, Nome og Drangedal kommuner (Telemark)

3. Vestfjorddalen naturreservat, Tinn kommune (Telemark)

4. Henneseidfjellet naturreservat, Drangedal kommune (Telemark)

5. Flaaten naturreservat, Notodden kommune (Telemark)

6. Aundalen naturreservat, Høylandet kommune (Nord-Trøndelag)

7. Holmdalen - Langfjelldalen naturreservat, Høylandet kommune (Nord-Trøndelag)

8. Råbesdalen naturreservat, Høylandet kommune (Nord-Trøndelag)

9. Hevillen naturreservat, Malvik kommune (Sør-Trøndelag)

10. Frilset naturreservat, Eidsvoll kommune (Akershus)

11. Ravndalen naturreservat, Nittedal og Gjerdrum kommuner (Akershus)

12. Markenrud naturreservat, Hof kommune (Vestfold)

13. Skiftenes naturreservat, Grimstad kommune (Aust-Agder)

14. Engevik naturreservat, Solund kommune (Sogn og Fjordane)

15. Eidsvoll prestegård naturreservat, Eidsvoll kommune (Akershus)

16. Prestehesten naturreservat, Aurskog - Høland kommune (Akershus)

17. Nannnestad kappelangård naturreservat, Nannestad kommune (Akershus)

18. Karusspytten naturreservat, Oslo kommune (Oslo)

19. Grandalsåsen naturreservat, Siljan kommune (Telemark)

20. Vindfjell naturreservat, Siljan kommune (Telemark)/Lardal kommune (Vestfold)

21. Tveitvann naturreservat, Kristiansand kommune (Vest-Agder)

22. Styggedalen naturreservat, Lindesnes kommune (Vest-Agder)

23. Eventyrskogen naturreservat, Lindesnes kommune (Vest-Agder)

24. Eljestraum naturreservat, Kvinesdal kommune (Vest-Agder)

25. Kvasshylla naturreservat, Midtre-Gauldal og Melhus kommuner (Sør-Trøndelag)

26. Kariholet naturreservat, Åfjord kommune (Sør-Trøndelag)

Relaterte lenker

Tema