Stoppet salget av 49 ulovlige produkter

Butikker i sju byer måtte fjerne til sammen 49 elektriske og elektroniske produkter fra hyllene på grunn av for dårlig merking, etter tilsyn fra Miljødirektoratet.

Merking på EE-produkter og mottak av EE-avfall

  • Alle elektriske og elektroniske produkter skal være CE-merket for å vise at de oppfyller miljøkravene.
  • Stoffene bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) er forbudt i EE-produkter i EU/EØS.
  • Fra 2019 blir det dessuten forbudt med de fire ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIBP.
  • Produsentens og/eller importørens navn og adresse skal også være synlig enten på produktet (dersom det er plass til det) eller på emballasje (dersom det ikke er mulig å påføre dette på selve produktet)
  • Det stilles også krav til at produktene skal merkes med overkrysset avfallsbeholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig søppel, men leveres til godkjent mottak.
  • Kasserte EE-produkter kan leveres kostnadsfritt til steder hvor slike produkter selges.

Det er strenge krav til hvilke stoffer som kan finnes i elektriske og elektroniske produkter (EE). Alle EE-produkter skal være korrekt merket for å vise at de er i samsvar med kravene, slik at forbrukerne vet hva de kjøper.

– For å beskytte både forbrukerne og miljøet, kan ikke elektriske og elektroniske produkter selges dersom de ikke er merket riktig. Vi pålegger derfor butikkene å fjerne ulovlige varer fra hyllene som vi finner under våre kontroller, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Strenge krav til produktene

I desember kontrollerte Miljødirektoratet at EE-produkter var merket i henhold til kravene i produktforskriften i 35 butikker i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Moss, Sandefjord og Drammen.

Vi kontrollerte alt fra store kjeder til mindre og enkeltstående butikker – fordelt på ulike bransjer som sport, interiør og EE-forhandlere.

– Hovedformålet var å få bort ulovlige produkter fra markedet og få oversikt over feilmerkete produkter i butikkene. Vi informerte også butikkansvarlige for å øke deres kunnskap om kravene i regelverket, sier Mathieu Veulemans.

 

Manglet CE-merking

49 produkter ble tatt ut av hyllene med en gang under vårt tilsyn fordi de ikke var CE-merket, manglet symbol for avfallshåndtering eller manglet navn og adresse til produsent og/eller importør.

– Riktig merking gir både forbrukerne og næringsdrivende informasjon om at produktene overholder kravene. Dette er viktig for produktsikkerhet og beskyttelse av helse og miljø, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratet fører tilsyn med at importørene av EE-produkter følger regelverket om merking og dokumentasjon, og vi sjekker ulike produkter. Vi kontrollerer også at bedriftene har velfungerende internkontrollsystem

Må informere om mottak av EE-avfall

Miljødirektoratet kontrollerte også om forhandlerne informerte forbrukerne om retur av EE-avfall. Tre av fem butikker overholdt ikke denne plikten, som bidrar til riktig avfallshåndtering.

– Dette er altfor dårlig. Regelverket pålegger forhandlere å ta imot kasserte elektriske og elektroniske produkter gratis, selv om kundene ikke kjøper noe nytt. Alle butikker som selger slike produkter må derfor informere forbrukerne gjennom godt synlig oppslag, sier Mathieu Veulemans.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

senioringeniør Loella Bakka 
produkttilsynseksjonen
telefon: 970 91 296

Tema