Helse- og miljøeffekter av kjølemedier med HFO-gasser

Miljødirektoratet har fått laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om helse- og miljøeffektene av neste generasjon HFK-gasser, såkalte hydrofluorolefiner (HFOer).

Hydrofluorkarboner (HFKer) er en type fluorforbindelser som blant annet brukes i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg.
Bruk av HFKer skal fases ned både nasjonalt og internasjonalt som følge av Kigali-vedtaket under Montreal-protokollen.

Et aktuelt alternativ til HFK-gasser er en ny generasjon HFKer med lavt globalt oppvarmingspotensiale (såkalte HFOer). De gir liten effekt på klimaet fordi de brytes raskt ned i atmosfæren, men det er noen usikkerheter knyttet til andre potensielle miljø- og helseeffekter av disse stoffene.

Rapporten har kartlagt bruk av HFOer i framtiden og hvordan utslippene og nedbrytningsproduktene fra denne bruken vil kunne påvirke miljøet globalt.

Konklusjonen, basert på eksisterende kunnskap, tilsier at en økt bruk av HFOer som kuldemedier ikke forventes å påvirke miljøet nevneverdig t globalt. Likevel understrekes det i rapporten behov for mer kunnskap om spredning, nedfall og særlig toksisitet av nedbrytningsproduktet trifluoreddiksyre (TFA) for å kunne redusere den store usikkerheten underlagt i nåværende risikovurderinger.

Relaterte lenker

KONTAKT

fungerende seksjonsleder Alice Gaustad, telefon: 
980 94 104

seniorrådgiver Sandrine Benard, telefon:
463 46 163

Tjenester og verktøy