Utslippene av klimagasser ble redusert med 1,7 prosent i 2017

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent fra 2016 til 2017, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB presenterer foreløpige utslippstall for klimagasser og langtransportert forurensning i 2017. De har også revidert hele tidsserien 1990 til 2016 for å inkludere data for energibruk og produksjon fra den nye energibalansen. 

SSB har publisert overordnede tall for utslippene fordelt på åtte sektorer.

Relaterte lenker

Tema