Bjørnespor er store, og framfot og bakfot er forskjellige. Hælen er synlig på bakfoten (til høyre), men både framfot og bakfot har fem synlige tær og klør. Foto: Thomas Holm Strømseth, Statens naturoppsyn

Ønsker tips om bjørnespor

På denne tiden av året våkner bjørnen fra vintersøvnen og kommer ut av hiet. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) ønsker tips om bjørnespor.

Slik rapporterer du

Norge og Sverige har et felles rapportsystem for allmennheten sine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv - Skandobs

Observasjoner av store rovdyr, spor og sportegn kan legges inn i Skandobs på nett eller via Skandobs-appen.

Appen, Skandobs touch, kan lastes ned gratis fra AppleStore og GooglePlay

Observasjoner, uansett type, har stor verdi fordi de øker kunnskapsgrunnlaget om forekomst og utbredelse av artene i Skandinavia.

Binner har gjerne sovet i et forseggjort hi sammen med ungene sine, mens voksne hanner kan la seg snø ned under ei tett gran. Om våren våkner de opp og tumler sultne og tørste ut i vårsola.

Akkurat nå er det fortsatt mye snø i utmarka, og kanskje har du sett de store fotavtrykkene etter bjørn i vårsnøen? Da vil vi gjerne at du tar bilder, gjerne sammen med et objekt som sier noe om størrelsen, og kontakter din nærmeste rovviltkontakt i SNO.

Spor prioriteres høyt

– Spormeldinger om bjørn har høy prioritet, og blir sjekket av feltpersonellet vårt. Vi samler også inn eventuell bjørnemøkk og hår, som leveres til Rovdata for DNA-analyser, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i SNO.

Både sporobservasjoner i felt og DNA-analyser er svært viktige for bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, og SNO har feltansvaret for å samle inn materiale. Med disse metodene kan vi overvåke bestanden på en god måte, uten å være i direkte kontakt med dyrene.

– For å kartlegge bjørnebestanden best mulig, er vi er helt avhengige av at folk melder ifra til oss om sporobservasjoner, sier Austmo.

Husk at bjørnen er følsom for forstyrrelser på våren. Derfor bør du følge sporene bakover hvis du oppdager spor, for å unngå å stresse bjørnen unødig.

Ulike spor foran og bak

Bjørnespor er store, og framfot og bakfot er forskjellige. Hælen er synlig på bakfoten, men både framfot og bakfot har fem synlige tær og klør. Det er gjerne stor avstand mellom spor, både i bredde og lengde.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det er Rovdata som har ansvaret for overvåkningen av brunbjørn i Norge.

Kontakt

seksjonsleder Lars Bendik Austmo
seksjon for rovvilt i Statens naturoppsyn
telefon: 920 58 678

seniorrådgiver Ida Glemminge
seksjon for rovvilt i Statens naturoppsyn
telefon: 996 26 836

Tjenester og verktøy

Tema