Fra Kvam i Gudbrandsdalen hvor elven Veikleåa har rasert et boligområde og E6 i flommen i 2013. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

Klimatilpasning krever koordinering

I en ny rapport skriver Det europeiske miljøbyrået at tett samarbeid mellom myndigheter og sektorer er viktig for å redusere risiko fra vær- og klimarelaterte hendelser som flom, hetebølger, skogbranner og stormflo.

Rapporten anbefaler blant annet sterkere koblinger mellom klimatilpasning og samfunnssikkerhet og beredskap, og det å bruke nye, innovative metoder for å håndtere ekstremværhendelser. Rapporten ble publisert av Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency – EEA) i dag.

Rapporten presenterer ti store risikofaktorer i Europa: Hetebølger, styrtregn, elveflom, storm, jordskred, tørke, skogbranner, snøskred, haglbyger og stormflom. 

Klimatilpasningsarbeidet i Norge er også omtalt i rapporten. I Norge er det tett samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet som har det nasjonale koordineringsansvaret for klimatilpasning.

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Les mer:

KONTAKT:

Fungerende seksjonsleder Herdis Laupsa seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 930 69 271.

Spørmål om rapporten rettes fortrinnsvis direkte til Det europeiske miljøbyrået.

Tema