Ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIBP brukes for gjøre plast mykere, blant annet i elektriske kabler. Foto: John Petter Reinertsen.

Fire nye stoffer blir forbudt i elektronikk

De kan forstyrre hormonbalansen i mennesker og dyr, gi fosterskader, skade forplantningsevnen og et par av dem er meget giftige for organismer som lever i vann. Nå blir stoffene snart forbudt i alle elektroniske og elektriske produkter (EE-produkter).

Ftalater

Brukes hovedsakelig som myknere i plastmaterialer, særlig i PVC. I EE-produkter er stoffene særlig brukt i kabler.
DEHP, BBP, DBP, DIBP er klassifisert som reproduksjonsskadelige. De kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Stoffene har hormonforstyrrende virkning i mennesker. DEHP er også hormonforstyrrende i miljøet.
DBP og BBP er klassifisert som miljøskadelige. De er meget giftige for vannlevende organismer.
DEHP, DBP og BBP er forbudt i alt leketøy og småbarnsprodukter, og kosmetikk i Norge og i EU. I tillegg er ftalatene DINP, DIDP og DNOP forbudt i småbarnsprodukter som barn kan putte i munnen.
DEHP, BBP, DBP, DIBP står på kandidatlista under REACH. Industrien skal jobbe for å finne alternativer til stoffene på denne lista. Bakgrunnen for å liste opp stoffene er at de er reproduksjonsskadelige og at de kan gi hormonforstyrrende effekter i mennesker. DEHP er i tillegg hormonforstyrrende i miljøet.
DEHP, BBP, DBP, DIBP er underlagt krav om godkjenning i REACH. Det betyr at alle virksomheter som ønsker å bruke dem i sin produksjon i EU, må søke om spesiell tillatelse.
Fra 2019 forbys bruken av DEHP, BBP, DBP, DIBP i EE-produkter. I tillegg behandles et forslag om å forby disse stoffene i alle importerte produkter under kjemikalieregelverket REACH.

Ftalater er verstingstoffer som reguleres stadig strengere. Nå har EU vedtatt at det fra sommeren 2019 blir ulovlig å bruke fire ftalater i elektronikk i EU/EØS.

I kabler

DEHP, BBP, DBP og DIBP brukes for det meste til å gjøre plast mykere. I EE-produkter finner man dem særlig i kabler.

Les mer om ftalater på Miljøstatus
Les mer om regelverket for EE-produkter

Stoffene har mange betenkelige egenskaper (se faktaboks), og tre av dem er allerede forbudt i Norge og EU i kosmetikk, leketøy og andre produkter rettet mot barn.

Bruk alternativene

I EU-arbeidet har vi mye fokus på å få begrenset bruk og utslipp av ftalater. Vi har lenge visst at DEHP kan forstyrre hormonbalansen i fisk. Nylig ble det oppnådd enighet om at DEHP, BBP, DBP og DIBP også kan gi hormonforstyrrende effekter i mennesker. Det vil gi viktige føringer for hvordan vi jobber med å bli kvitt stoffene i årene fremover.

Les også: EU lister opp nye verstinger

– Det finnes alternativer til disse stoffene som er mer helse- og miljøvennlige. Det er bare å begynne å bruke dem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

sjefingeniør Pia Linda Sørensen
kjemikalieseksjonen
telefon: 915 15 687

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 959 61 349

Tema