Sølvarve er en kjent plante i mange hager. Den sprer seg raskt over store områder og er nå på forbudslista. Foto:Gapphotos

Miljødirektoratet fant få ulovlige planter på hagesentre

Miljødirektoratet har vært på uanmeldt kontroll hos forskjellige hagesentre i Oslo-området for å sjekke om butikkene selger forbudte planter.  

Forbudte planter

Forbudet gjelder innførsel, omsetning og utsetting av 19 av de svartelistede plantene. 17 av disse er landlevende planter, to lever i vann.

Filtarve og sølvarve

Hagelupin

Prydstorklokke

Kjempespringfrø

Kjempebjørnkjeks og Tromsøpalme

Sibirbergknapp og gravbergknapp

Parkslirekne

Rynkerose

Kanadagullris

Fra 2021 blir ytterligere planter forbudt:

Høstberberis

Sprikemispel

Dielsmispel

Blomstermispel

Skjørpil

Alpegullregn

Gullregn

Balsampoppel

Berlinerpoppel

Alaskakornell

Grønnpil 

Forskriften om fremmede arter som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2016, skal hindre at fremmede arter tas inn i landet, omsettes og settes ut i norsk natur og hager. Mange av artene er planter som sprer seg raskt i naturen og fortrenger norske, stedbundne arter.  Flere av plantene har etablert seg og tatt over i flere områder. Dette truer det biologiske mangfoldet.

17 forbudte planter

Regelverket forbyr derfor salg av en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser I Norge. Planter som lupin, rynkerose, kanadagullris, og gullregn er ikke lenger tillatt omsatt i norske hagesentre.  Totalt 17 landlevende planter er forbudt. 

Rynkerose er også en forbudt plante å selge, den sprer seg veldig og særlig i kystområdene. Foto: Ingun Larsen, Miljødirektoratet

Fra forskrift til virkelighet

I juni 2017 gjennomførte Miljødirektoratet en tilsynsaksjon mot hagesentre i Oslo-området for å sjekke hvordan virksomhetene etterlever det nye regelverket.

Dette var første gang vi kontrollerte hagesentrene etter at de nye reglene ble innført. Vi fant at det var forskjeller mellom hagesentrene når det gjelder kunnskap om og etterlevelse av det nye regelverket.  

-          Tilsyn gir oss også en anledning til å vurdere hvordan virksomheten i praksis både etterlever og opplever regelverket. Det er viktig for oss og for bransjen, sier seksjonsleder for produkttilsyn, Mathieu Veulemans.

Fortsatt forbudte planter til salgs

På to hagesentre fant Miljødirektoratet plantene filtarve og sølvarve, som begge er forbudt.  Dette er stauder som har vært og er vanlige i hager.

På flere av hagesentrene fant vi salg av sedumplanter, som er delvis forbudt. Sedum er en sukkulent som kan danne store tepper i naturen. To sedumarter, gravbergknapp og sibirbergknapp, er kun tillatt solgt til bruk på grønne tak. Vi fant at flere hagesentre solgte disse til andre bruksområder enn grønne tak, i strid med forbudet.

-          Miljødirektoratet har derfor sikret stans i omsetning av de forbudte plantene filtarve og sølvarve på hagesentrene, og påpekt bransjens ansvar for å begrense bruksområdene til gravbergknapp og sibirbergknapp, sier Mathieu Veulemans.

 

 

Miljødirektoratet var på uanmeldt tilsyn hos 10 hagesentre i Oslo-området. Foto: Miljødirektoratet

Fant ingen lupiner, men blandede forsendelser bekymrer

Miljødirektoratet er fornøyd med at de kontrollerte hagesentrene ikke lenger selger forbudte lupinplanter eller frøblandinger med disse, men det er bekymringsfullt at flere importerer staudeblandinger, som sentrene ikke kjenner innholdet i. Mange planter som selges på hagesentrene importeres fra utlandet og kommer som blandede forsendelser, i staudeblandinger.

-          Det øker risikoen for at hagesentrene importerer og selger forbudte planter uten nødvendigvis å være klar over det. Det er noe hagesentre må være oppmerksom på, sier Veulemans.

Les mer om forskriften

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsyn
telefon 480 57 510

sjefingeniør Kari Løkken
produkttilsyn
telefon 932 65 334

Tema