Tømmer fra palisander. Foto: CC BY-SA 3.0.

Strengere regulering av enkelte musikkinstrumenter

Flere nye truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Det har derfor blitt innført nye krav ved innførsel og utførsel av blant annet musikkinstrumenter som inneholder disse treslagene.

Handel med truede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet globalt. Konvensjonen CITES- overvåker og regulerer handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem, over landegrenser. I Norge er Miljødirektoratet forvaltningsmyndighet for avtalen.

I fjor høst vedtok CITES sine medlemsland å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar 2017 ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert.

Endel av disse endringene vil ha stor betydning for innførsel og utførsel av musikkinstrumenter, ettersom flere av de listede treslagene er vanlige i instrumenter. Blant annet gjelder dette palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.

– Disse treslagene er truet av utryddelse blant annet på grunn av store uttak for å bruke dem som handelsvare. Det er derfor nødvendig å regulere handelen for å sikre at det som selges kommer fra bærekraftig produksjon som ikke truer overlevelsen til artene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Saken fortsetter under bildet.

Innførsel, utførsel og transport reguleres

Innførsel til Norge av produkter med treverk fra disse artene krever nå en CITES eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i utførselslandet.

For kommersiell utførsel ut av Norge kreves CITES (re-)eksporttillatelse fra Miljødirektoratet.

For reisende over landegrensene som bringer med seg egne instrumenter eller andre produkter gjelder et unntak som gjør at du kan ta med opptil 10 kg av enkelte av de regulerte treslagene forutsatt at hensikten ikke er kjøp eller salg av instrumentet. .

De nye bestemmelsene er sammensatte og Miljødirektoratet viser til direktoratets nettsider om CITES-regelverket for mer detaljert informasjon om kravene og hvilken betydning reguleringen har, for både kommersielle og private aktører.

– Kommersielle importører må nå være oppmerksomme på at eksportør har gyldig CITES eksporttillatelse   utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i utførselsstaten forut for eksport da det vil være påkrevd ved all innførsel av instrumenter som inneholder treverk av CITES-listede treslag, forklarer Hambro.

Tillatelsen viser at produktet er lovlig ervervet og kan eksporteres.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Øystein Størkersen, artsseksjonen
telefon: 930 63 971

Tema