En rekke klær, sko og andre produkter inneholder bakteriehemmende midler for å hindre lukt. Det viser seg imidlertid at midlene har svært begrenset effekt. I tillegg kan de skade både helsa og miljøet. Foto: iStock.

Kan gjøre mer skade enn gagn

Det kommer stadig nye produkter som reklamerer med å drepe mikroorganismer. Ikke alle er klar over at det kan skape resistente bakterier. 

GODE RÅD

Legg merke til hva det biocidbehandlede produktet du har i hånden lover. Påstås det å ha bakteriedrepende effekt, skal det være angitt hvilket biocid (virkestoff) som er brukt, sammen med sikkerhetsinstrukser og en anvisning om riktig bruk.

Vær oppmerksom på ord som «antibakteriell», «antimugg», «muggavvisende», «bakteriostatisk», «luktfri», «luktbekjempende» og tilsvarende.

Produkter kan være behandlet med biocider også uten å være merket med slike påstander. Hvis du er i tvil om biocider er benyttet, kan du kontakte leverandøren eller produsenten, som plikter å gi deg mer informasjon innen 45 dager.

Fire tips:
1. Unngå unødvendig bruk av produkter behandlet med biocider i husholdningen.
2. Unngå bruk av produkter som er antimikrobielt behandlet, for eksempel treningstøy og bleier.
3. Følg etiketten. Les og følg bruksanvisningen på etiketten til produktet. Etiketten forklarer hvordan produktet skal brukes, hvilke potensielle farer som er forbundet med produktet, og hvilke forholdsregler du bør ta når du bruker det.
4. Alternativer. Vurder om det finnes ubehandlede alternativer. Generelt er varmt vann og grundig rengjøring ofte det beste alternativet.

Faktaark om biocidprodukter

– Disse produktene er ofte helt unødvendige, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Som forbrukere omgir vi oss med en rekke produkter som inneholder eller er behandlet med biocider – kjemikalier utviklet for å bekjempe mikroorganismer og skadedyr.

Se oversikt på Erdetfarlig over vanlige antibakterielle midler

Eksempler er treningstøy som markedsføres som «luktfritt» og kjøkkenkluter og dusjforheng som er motstandsdyktige mot bakterier og mugg.

Les mer om Biocider på Miljøstatus

At noe er «fritt for bakterier, mugg og ubehagelig lukt» kan ved første øyekast virke tiltalende.

– Men forbrukere bør tenke seg om to ganger før de for eksempel legger et antibakterielt skjærebrett i handlekurven. Biocider er ikke harmløse og bør bare brukes når det er helt nødvendig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les også: Funker dårlig mot lukt

Biocider kan forårsake allergier og være skadelige for mennesker og miljøet, og biocidbehandlede produkter kan føre til at bakterier blir mer motstandsdyktige. Studier viser at virkestoffene som finnes i biocider, gradvis lekker ut og dermed kan spres i miljøet.

Unødvendig

En viss bruk av biocider er nødvendig for å bekjempe organismer som er skadelige for mennesker og dyrs helse, eller for å bevare materialer, for eksempel impregneringsmidler i byggematerialer.

Les også: Forbud mot bruk av bakteriedrepende stoff

Men i mange hverdagssituasjoner der formålet er å hindre bakterier og lukt, kan biocider være helt unødvendige. Eksempler kan være luktfrie sokker og antibakterielle lommetørklær.

– Vårt beste råd til forbrukerne er å tenke seg godt om før de kjøper produkter som sies å ha en bakteriedrepende effekt. For det første er effekten sjelden tilstrekkelig undersøkt eller dokumentert. For det andre er det mer effektivt å unngå bakterier og luktproblemer ved å vaske klær, dusjforheng og kjøkkenutstyr med varmt vann og vaskemiddel og generelt sørge for å ha det rent hjemme, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

fagdirektør Christian Dons
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 913 84 130

sjefingeniør Terje Haraldsen
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 467 45 017

Tema