Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) gikk ned 5 prosent i 2013, og reduksjonen fortsatte dermed fra foregående år. Utslippene var innenfor det nivået som Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler, viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Tema