Webinar om offentlige innkjøp og klimakrav

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet presenterer konkrete eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav på webinaret tirsdag 6. februar fra klokken 10 til 11.

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med innlederne og andre deltakere via chat.

Formålet med dagens webinar er å vise fram eksempler på klimakrav i offentlige innkjøp som kan gjennomføres av helt vanlige kommuner.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Ansatte som jobber med innkjøp.