Webinar 11. september om klimatilpasningstiltak langs veier

Tirsdag 11. september kl. 10-11 blir det webinar for kommunene om kost-nytte-analyse av overvannstiltak langs veier i urbane områder.

Et webinar er et nettbasert, direktesendt seminar der deltakerne får stille stille spørsmål til innlederene. Webinarene våre er gratis, men krever at du registrerer deg i forkant.

Under dette webinaret vil Multiconsult presentere er verktøy for å beregne kostnader og nytte av overvannstiltak langs veier i urbane områder. Oslo kommune, som har bestilt rapporten, vil være med for å svare på spørsmål sammen med konsulentene.

Tema