Utstillingsåpningen er 3. oktober kl. 14.00. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Utstilling: Dødelig handel

NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim åpner 3. oktober en ny utstilling om handel med truede arter.

Miljødirektoratet er samarbeidspartner og har gitt økonomisk støtte til Vitenskapsmuseets nye utstilling Dødelig handel - hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens.

Krypskyting av neshorn og elefanter er et økende problem og derfor har neshornet en sentral plass i utstillingen.

35.000 arter er vernet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter(CITES). Det er viktig med regulering av internasjonal handel med truede arter, og med levende ikke-truede arter, både av hensyn til bestandene og økosystemet i eksportlandet og i importlandet.

Tema i utstillingen er CITES, Svart marked, Faunakriminalitet og truete arter, Tømmer fra regnskog og Handel med planter – det er lov hvis du gjør det riktig. I utstillingen vises bla. hornfugler, apollosommerfugler, mungo og hvit jaktfalk. Det vises beslaglagt materiale av gjenstander, preparater m.m. som er utlånt fra Miljødirektoratet.

I tillegg til Miljødirektoratet har også DKNVS gitt økonomisk støtte til utstillingen.

Utstillingsåpning, 3. november, klokken 14:00.

Relaterte lenker

Tema