Produktsikkerhet i profilbransjen

Miljødirektoratet inviterer til seminar for profilbransjen tirsdag 24. oktober 2017.

PRAKTISK INFO

Tid: 24. oktober 2017 kl. 0930-1515

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Grensesvingen 7

Program

Påmelding innen 17. oktober

Miljødirektoratets kontroll av profilbransjen har avdekket manglende kjennskap til det norske produktregelverket. Kontrollen viste også at et bredt utvalg av profilprodukter var forbudte på grunn av innhold av helse– og miljøskadelige stoffer.

Miljødirektoratet inviterer derfor til et kunnskapsløft av bransjen 24. oktober 2017.

Tema for dagen:

  • Resultater fra Miljødirektoratets kontroll av profilbransjen i 2017
  • Gjennomgang og praktisk bruk av regelverk for produkter

Målgruppen er først og fremst markedsaktører som omsetter, importerer eller produserer profil– og reklameprodukter.

Påmelding