På oppdrag fra Miljødirektoratet har konsulentselskapet EY utredet konsekvensene for Norge av klimaendringer i andre land. Foto: NTB Scanpix.

Grenseoverskridende klimarisiko - ny rapport

Klimaendringer i andre land kan få store konsekvenser for Norge. Her kan du lese rapporten."Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land" og se opptak av presentasjonen i Oslo 13. februar.

Viktige samfunnssektorer som handel, finans, land- og havbruk, infrastruktur, migrasjon, helse, turisme og geopolitikk kan bli påvirket av klimaendringer

Klimaendringene påvirker Norge på flere måter, og innebærer utfordringer – og i noen tilfeller også nye muligheter – innenfor en rekke sektorer og samfunnsområder.

I tillegg til de direkte følgene av klimaendringer vi opplever i Norge, kan ringvirkninger av klimaendringer i andre land og regioner ha store konsekvenser for det norske samfunnet og for norsk økonomi.

Se opptak fra presentasjon av rapporten (video)

Audun Rosland: Introduksjon til hvordan klimaendringer i andre land kan påvirke Norge

Nicolai Prytz, EY: Hvordan klimaendringer i andre land kan påvirke Norge - ny rapport

Fredrik Storhaug Nordbø, EY: Hvordan klimaendringer i andre land kan påvirke Norge - handel, landbruk og havbruk

Nicolai Prytz og Fredrik Storhaug Nordbø, EY; Hvordan klimaendringer i andre land kan påvirke Norge - spørsmål fra salen

Paneldiskusjon om hvordan klimaendringer i andre land kan påvirke Norge

EYs lysark-presentasjon (PDF)

EYs presentasjon av konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land

Kontakt

rådgiver Kristine Senland
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak,
telefon: 917 53 721

Tema