Aktuelt

Klimatilpasningskonferansen 2018: Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune... 21.09.18

Tilsynsaksjon mot Næringsmidler; fiskeforedling, slakterier og kjøttbearbeidende industri

Miljødirektoratet og fylkesmannen gjennomfører en tilsynsaksjon rettet mot fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttbearbeidende industri høsten 2018. Vi vil også ha tett... 20.09.18

101 jerver kan felles i lisensjakta

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. Klima- og miljødepartementet og de regionale rovviltnemdene har i år åpnet for... 19.09.18

Død ulvevalp funnet i Østmarka

Mandag 17. september fikk Statens naturoppsyn melding om funn av en død ulvevalp i Østmarka. 18.09.18

Miljøgiftkonferanse om plastens giftige dilemma 26. november

Hvorfor inneholder plast så mye miljøgifter? Og hvordan kan vi kvitte oss med disse? På miljøgiftkonferanse i Oslo 26. november 2018 setter vi søkelys på miljøgiftene i plasten. 18.09.18

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har blitt ren

Sjøbunnen i Puddefjorden på tilsammen 500 mål, er nå blitt ren og ryddet for tidligere... 17.09.18

Nye utslipp av ozonnedbrytende gass

Nedbrytingen av ozonlaget har stoppet opp, men tidligere i år oppdaget forskere at... 16.09.18

Webinar 25. september om elsykler som klimatiltak

Tirsdag 25. september kl. 10.00-11.00 blir det webinar for kommunene om bruk av elsykkeltiltak for å redusere utslipp av klimagasser. 14.09.18

Tilsyn på Hydro Årdal Karbon viste flere avvik

Miljødirektoratets tilsyn avdekket flere avvik på karbonverket til Hydro i Årdal. Bedriften må rette opp avvikene så snart som mulig. Miljødirektoratet varsler samtidig pålegg o... 14.09.18

Fagsamling for kommuner som har delegert forvaltningsmyndighet for verneområder

Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for kommuner som har fått delegert forvaltningsmyndighet for verneområder. Det skjer 13. og 14. november 2018 på Hell ved Værnes... 14.09.18

Helhetlig plan for Oslofjorden - innspillskonferanse 19. november

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte... 11.09.18

Takk for din påmelding

Du er nå registrert til presentasjonen av FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming. 10.09.18

Takk for din påmelding

Du er nå registrert til seminaret 27. september. 10.09.18

FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - presentasjon 8. oktober

Mandag 8. oktober publiserer FNs klimapanel rapporten om hvordan verden kan begrense den... 10.09.18

FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - seminar 27. september

I forkant av at FNs klimapanel lanserer rapporten om 1,5 graders global oppvarming manda... 10.09.18

Miljødirektoratets vurdering av lisensfellingskvotene virkning på ulvebestanden

Etter Miljødirektoratets vurdering vil de vedtatte kvotene for lisensfelling av ulv ikke hindre at Stortingets bestandsmål nås. Om kvotene blir stående, er det likevel en viss... 07.09.18

Webinar 11. september om klimatilpasningstiltak langs veier

Tirsdag 11. september kl. 10-11 blir det webinar for kommunene om kost-nytte-analyse av overvannstiltak langs veier i urbane områder. 05.09.18

Toppår for fjellreven

Fjellreven i Norge ser ut til å gå mot sitt beste år siden den nasjonale overvåkingen... 03.09.18

Klimasamling for kommunene i Trøndelag, 27. og 28. november 2018

Alle kommuner i Trøndelag er invitert til samling på Hell, 27. og 28. november 2018.... 31.08.18

Klimasamling for kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er invitert til samling i... 31.08.18

Tjenester og verktøy