Foreslår nytt direktiv for engangsartikler av plast (2018/6522)

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til nytt direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender.

EU-kommisjonen har utarbeidet forslag til et direktiv om reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet (COM(2018)340). Forslaget er en del av EUs oppfølging av strategien om plast i den sirkulære økonomien fra 16. januar 2018.

Hovedinnholdet i forslaget

Direktivet adresserer de ti engangs plastgjenstandene som hyppigst finnes på europeiske strender og fiskeriutstyr i plast, som til sammen utgjør 70 % av plastgjenstandene på strendene.

Kommisjonen foreslår at medlemslandene skal oppnå en signifikant reduksjon i bruk av engangs­plast som det er stort forbruk av og som ofte havner i miljøet. Det er foreslått at dette kravet skal gjelde engangsbeholdere til mat («take-away») og kopper i plast.

For produkter der det er gode, tilgjengelige alternativer til bruk av plast, foreslår kommisjonen at medlemslandene skal forby at produktene settes på markedet så lenge de er produsert av plast, men ikke produktene i seg selv. De foreslår krav om nasjonale forbud mot følgende: engangsplast; ørepinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner.

Kommisjonen foreslår videre at medlemslandene skal innføre utvidede produsentansvarsordninger for: engangs matbeholdere («take-away»), drikkevareemballasje, emballasje til chips og søtsaker, kopper inkl. lokk, tobakksprodukter, våtservietter, ballonger og lette bæreposer i plast, samt fiskeriutstyr som inneholder plast.

Kommisjonen foreslår at medlemslandene skal sikre at 90 % av engangs plastflasker samles inn ved separat innsamling innen 2025.

Kommisjonen foreslår også at medlems­landene skal sikre tydelig merking av produkter. Dette skal gi forbrukerne informasjon om avfallshåndtering, negative miljøeffekter ved forsøpling, og om innhold av plast. Merkekravet foreslås for engangs bind, tamponger, våtservietter og ballonger i plast.

For produkter som ofte havner i naturen eller kastes i toalett/avløp foreslår kommisjonen også at medlemslandene skal gjennomføre holdningsskapende arbeid overfor forbrukerne for engangsplast som er opplistet i anneksets del G.

Videre foreslås det at medlemslandene skal sikre at engangs drikkevareemballasje i plast skal designes og produseres på en måte som sikrer at korker/lokk i plast forblir festet til emballasjen under bruk.

Kommisjonens forslag inneholder også en artikkel som skal bidra til å gjennomføre Århuskonvensjonens bestemmelser om tilgang til klage og domstolsprøving, som bl.a. skal sikre at innbyggere og NGOer kan be om juridisk gjennomgang av landenes beslutninger under direktivet.

Det foreslås at direktivet skal evalueres innen seks år etter gjennomføring av direktivet. Det skal da bl.a. vurderes om det er behov for endringer i hvilken engangsplast som adresseres, og om det er mulig å innføre et bindende reduksjonsmål for produktene i del A av annekset.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 30. august 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Naturvernforbundet

05.09.18

Firma: Naturvernforbundet

Avfall Norge: Høringsuttalelse Avfall Norge

31.08.18

Firma: Avfall Norge

Sjømat Norge

30.08.18

Firma: Sjømat Norge

Hold Norge Rent: Høringssvar til EUs SUP-direktiv

28.08.18

Firma: Hold Norge Rent

Norsk Industri: Høringsuttalelse Norsk Industri

21.08.18

Firma: Norsk Industri

Kommunesektorens organisasjon

21.08.18

Firma: Kommunesektorens organisasjon

Oslo kommune

21.08.18

Firma: Oslo kommune

LO - Landsorganisasjonen i Norge

21.08.18

Firma: LO - Landsorganisasjonen i Norg

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: Plast

15.08.18

Firma: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Engskov Emballasje AS: Svar til høring (2018/6522)

13.08.18

Firma: Engskov Emballasje AS

Tema

Relaterte lenker