Foreslår endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (2017/13019)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak for å fastsette felles nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk av hjemmebeite.

Forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak trådte i kraft 1. januar 2013, med unntak av bestemmelsen om nasjonale satser i § 10 som skal gjelde fra den tiden Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) bestemmer, jf. forskriften § 18. 

Det er nå ønskelig at denne bestemmelsen trer i kraft. Miljødirektoratet foreslår å fastsette slike nasjonale satser for tidlig nedsanking og bruk av hjemmebeite for sau i § 10 i forskriften.

Satsene er basert på grunnlagsmateriale fra NIBIO rapport vol. 3 nr. 100 2017 Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite - Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite. Rapporten ligger i høyremenyen.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 1. februar 2018. Forskriften fastsettes kort tid etter dette.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kategori