Wintershall søker om å etterlate foringsrør-forankring (CAN) i havbunnen for letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til å permanent etterlate foringsrør-forankring (CAN) i havbunnen for letebrønn 6604/5-1 i PL 894 i Norskehavet. Havdypet på lokasjonen er ca 1225 m.

Normal prosedyre ved plugging og forlating av brønner er å kutte foringsrøret under havbunnen, og sørge for at ingen hindringer er igjen på havbunnen. I henhold til operatøren åpner imdilertid NORSOK D010 for at brønnhoder på dypt vann kan stå igjen på havbunnen.

På Balderbrå blir forankringsrør og lederør sementert fast i CAN. Når boreoperasjonen er ferdig, står CAN fast i havbunnen på borelokasjonen, med et brønnhode som går ca 2,5 m over CAN. Brønnhodet vil kuttes rett under toppen av CAN og fjernes.

Fjerning av CAN er ifølge operatøren en tidkrevende prosess som har en høy risiko for ikke å lykkes, og operatøren vurderer at å kun fjerne brønnhodet og etterlate CAN er den beste løsningen for ytre miljø, og for helse og sikkerhet. Etterlatt CAN kan stikke noe opp fra havbunnen, inntil ca 40 cm. I følge operatøren vil den ikke utgjøre noen hindringer for fiskerier i området.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 15. januar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker