Statoil søker om utslipp på Kristinfeltet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til økt utslipp av vannsporstoff i gul og rød kategori fra Kristinfeltet i Norskehavet.

Vannsporstoffene skal injiseres i brønner på Mariafeltet sammen med sulfatredusert sjøvann fra Heidrun. Produksjonsstrømmen fra Maria prosesseres på Kristinplattformen, og noe av vannsporstoffene vil gå til utslipp med produsertvann.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

12.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker