Statoil søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 6. desember 2017 fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med installasjon av plattformene på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter bruk og utslipp til sjø av kjemikalier med stoff i rød, gul og grønn miljøkategori og utslipp til luft av eksosgasser fra dieselgeneratorer.  Utslippene vil skje i perioden mai 2018 til oppstart av produksjon sent i 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker