Statoil søker om endring i produksjon på Sleipner (2016/259)

Statoil søker om at bruk og utslipp av smøreolje som benyttes i neddykkede sjøvannspumper på Sleipnerfeltet i Nordsjøen. blir omfattet av tillatelsen.

Årlige utslipp av smøreoljen ved normal drift av pumpene er beregnet til 396 kg stoff i svart kategori og 40 kg stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 19. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Fiskarlag: Utslippstillatelse, endring

11.01.18

Firma: Norges Fiskarlag

Tema

Relaterte lenker