Statoil søker om bruk og utslipp av kjemikalier på Veslefrikk (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av kjemikalierammer i tillatelsen for Veslefrikk i Nordsjøen.

Statoil søker om fortsatt tillatelse til bruk og utslipp av thrusterolje etter april 2018. Omsøkt årlig forbruk og utslipp av stoff i svart kategori er på hhv. 800 kg og 400 kg.

Statoil søker videre om at bruk og utslipp av smøreoljer som benyttes i neddykkede sjøvannspumper blir omfattet av tillatelsen. Årlige utslipp av smøreoljene ved normal drift av pumpene er estimert til 130 kg stoff i svart kategori og 13 kg stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. mars 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker